zondag

E-mail psychiatrist 03-12-13

Ton Roulaux T.Roulaux@ggzbreburg.nl

03-12-13
aan mijBen
Beste Wouter,

Ik heb via Ben je laatste mail gelezen. Jammer dat je ons niet meer wil ontvangen. Ik ga vanmiddag toch een poging doen je te bezoeken. Je schrijft dat je juridisch gezien nu vrijwillig in behandeling bent, dat klopt. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we wel overwegen een nieuwe juridische procedure te starten wanneer we denken dat de situatie opnieuw uit de hand loopt. Ook daar zou ik vanmiddag graag met je verder over praten.Met vriendelijke groet,
Ton Roulaux
Psychiater

Logo

(088-01) 62222
t.roulaux@ggzbreburg.nlSecretariaat tel. (088-01) 62100

Bezoekadres
Mendelssohnstraat 21, 5011 PA Tilburg
Postadres Postbus 770, 5000 AT Tilburg

www.ggzbreburg.nl 

- - - - - D I S C L A I M E R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde en kan onder het beroepsgeheim vallen. Gebruik van deze informatie
door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
GGz Breburg staat niet in voor de juiste of volledige overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan dit e-mail bericht of mee verzonden bestanden kunnen geen rechten worden
ontleend.
Mocht u dit e-mail bericht ten onrechte hebben ontvangen, dan verzoeken wij u
dringend het te vernietigen en de afzender te informeren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"The situation goes out of control" 

They have NOTHING.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten